Nærum Lægehus

Den 1. september 2008 åbnede Nærum Lægehus.

Vi er 4 Nærumlæger, Jacob Hassing, Kristian Arendrup, Søren Mc Nair og Rezvan Heidarpanah som har sluttet sig sammen i et fælles lægehus for at øge de faglige kvalifikationer i almen praksis, og for at fremtidssikre almen praksis i området til gavn for vore patienter og til faglig inspiration.

Vi er en samarbejdspraksis, det vil sige at vi stadig hver for sig har vore egne patienter tilknyttet, og man kontakter sin læge som man altid har gjort. Derimod er der fælles venteværelse og der vil være fælles faciliteter for personalet.

I de kommende år har vi en vision om at udbygge samarbejdet med fælles sygeplejersker med specialkompetence indenfor afgrænsede sygdomsområder som for eksempel diabetes og kronisk lungesygdom.

Vi modtager gerne gode ideer fra vore patienter til en endnu bedre praksis.

Med venlig hilsen
Lægerne i Nærum Lægehus.
Langebjerg 2-4
2850 Nærum

Læs mere om klinikkerne på vores hjemmesider

Kristian Arendrup findes på gangweb.ganglion.dk/dr_arendrup

Søren McNair findes på gangweb.ganglion.dk/dr_mcnair

Jacob Hassing finde på gangweb.ganglion.dk/45800004/

Rezvan Heidiparnah findes på www.rezvan.dk