Nærum Lægehus

Den 1. september åbnede Nærum Lægehus.

Vi er 4 Nærumlæger, Jacob Hassing, Kristian Arendrup, Søren Mc Nair og Steffen Ulf Hansen, som nu slutter os sammen i et fælles lægehus for at øge de faglige kvalifikationer i almen praksis, og for at fremtidssikre almen praksis i området til gavn for vore patienter og til faglig inspiration for os.

Det er nu tid til at almen praksis i endnu højere grad går ind i forebyggelse af sygdomme, og vi regner med at udbygge praksis i de kommende år med flere sygeplejersker til at deltage i dette spændende arbejde. Vi planlægger at fortsætte som uddannelsespraksis for yngre læger og studenter, således at de kan bidrage til den fremtidige dækning af læger til almen praksis i Danmark, en praksisform som mange europæiske lande ser som forbillede for deres sundheds-system.

Vi fortsætter som gruppepraksis, det vil sige at vi stadig hver for sig har vore egne patienter tilknyttet, og man kontakter sin læge som man altid har gjort. Derimod kommer der fælles venteværelse og der vil være fælles faciliteter for personalet.

I de kommende år har vi en vision om at udbygge samarbejdet med fælles sygeplejersker med specialkompetence indenfor afgrænsede sygdomsområder som for eksempel diabetes og kronisk lungesygdom.

Vi modtager gerne gode ideer fra vore patienter til en endnu bedre praksis.

Med venlig hilsen
Lægerne i Nærum Lægehus.
Langebjerg 2-4
2850 Nærum

Kristian Arendrup
Steffen Ulf Hansen
Jacob Hassing
Søren McNair

Klik på navnet, og se mere om os.